Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Oral history of Czech theatre
 
 

Šmíd Jan

activities Interview
Stage Director; Actor (* 1938/4/21 Vítkovice)

Jan Šmíd studied acting and later directing at the Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague as well as psychology at the Charles University Faculty of Arts. From 1960 he was an actor at the E. F. Burian Theatre in Prague, and from 1968 a director. In 1974, he accepted an offer to work for Czechoslovak Television.

He has directed over twenty productions – not only at the E. F. Burian Theater, but also at, for example, the Lyra Pragensis Theatre – and has acted in more than thirty.

He has also performed several important film roles, the most well-known being the student Havelka in Jiří Krejčík’s 1960 film Higher Principle.

Oral history of the Czech theatre

Projekt, který vznikl v roce 2015, si klade za cíl zachytit vzpomínkové vyprávění významných osobností českého divadla, a to především formou audio záznamu (obvykle v délce čtyř hodin), ve většině případů je pořízen i kratší videozáznam (v délce 10–20 min). Dále je vyhotoven protokol rozhovoru, který rekapituluje v 15–20 minutových intervalech probíraná témata a osobnosti. K dispozici jsou také digitalizované fotografie či dokumenty osobní povahy, které pamětník poskytl.

Všechny materiály jsou určeny k místnímu studiu registrovaným badatelům ve studovnách IDU.

Modul Orální historie v rámci on-line Virtuální studovny poskytuje seznam narátorů se stručnými medailony a protokoly rozhovorů. Kompletní nahrávka včetně všech doplňujících materiálů je určena výhradně k místnímu studiu registrovaným badatelům v Informačně-dokumentačním oddělení IDU. V případě zájmu kontaktujte Lucii Čepcovou: lucie.cepcova(at)divadlo.cz.

Fond nyní obsahuje 75 záznamů.

Person list

Other links
 
Partners