Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Oral history of Czech theatre
 
 

Tálská Eva

activities Interview
Stage Director (* 1944/4/17 Brno)

She received a degree in directing at the Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno in 1968. Together with some of her fellow students, including Zdeněk Pospíšil, Petr Oslzlý, and Petr Scherhaufer, she stood by the establishment of the Divadlo Husa na provázku (Goose on a String Theatre) in Brno in 1967, where she was a director from 1972 to 2002. In addition, in 1992 she founded the Studio Dům experimental theatre centre, which aimed to establish a connection between theatre schools and original stage productions. A number of her former students are currently theatre professionals. In 2003, Tálská received the Czech Centre ASSITEJ (Association internationale du théâtre de l'enfance et de la jeunesse) award for her continuous work to support the development of theatre for children and young people.

She has been involved in more than sixty productions as author or director.

Oral history of the Czech theatre

Projekt, který vznikl v roce 2015, si klade za cíl zachytit vzpomínkové vyprávění významných osobností českého divadla, a to především formou audio záznamu (obvykle v délce čtyř hodin), ve většině případů je pořízen i kratší videozáznam (v délce 10–20 min). Dále je vyhotoven protokol rozhovoru, který rekapituluje v 15–20 minutových intervalech probíraná témata a osobnosti. K dispozici jsou také digitalizované fotografie či dokumenty osobní povahy, které pamětník poskytl.

Všechny materiály jsou určeny k místnímu studiu registrovaným badatelům ve studovnách IDU.

Modul Orální historie v rámci on-line Virtuální studovny poskytuje seznam narátorů se stručnými medailony a protokoly rozhovorů. Kompletní nahrávka včetně všech doplňujících materiálů je určena výhradně k místnímu studiu registrovaným badatelům v Informačně-dokumentačním oddělení IDU. V případě zájmu kontaktujte Lucii Čepcovou: lucie.cepcova(at)divadlo.cz.

Fond nyní obsahuje 75 záznamů.

Person list

Other links
 
Partners