Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Oral history of Czech theatre
 
 

Scherl Adolf

activities Interview
Theatrologist; Reviewer (* 1925/8/18 Praha, † 2017/4/3 Praha)

Scherl studied aesthetics and musicology at Charles University’s Faculty of Arts in Prague, receiving his doctorate in 1952. After graduation, he worked as an assistant in the aesthetics seminar, where he held the position of secretary to the dean. Later, he worked as a freelance theatre critic and collaborated with Divadlo (Theatre) magazine. From 1957 until his retirement in 1991, he worked at the Office for the Study of Czech Theatre at the Czechoslovak Academy of Sciences’ Institute for Czech Literature.

He was a member of the Thalia Germanica international association.

JHis wife was the theatre theorist and radio journalist Slávka Dolanská (*1927).

Oral history of the Czech theatre

Projekt, který vznikl v roce 2015, si klade za cíl zachytit vzpomínkové vyprávění významných osobností českého divadla, a to především formou audio záznamu (obvykle v délce čtyř hodin), ve většině případů je pořízen i kratší videozáznam (v délce 10–20 min). Dále je vyhotoven protokol rozhovoru, který rekapituluje v 15–20 minutových intervalech probíraná témata a osobnosti. K dispozici jsou také digitalizované fotografie či dokumenty osobní povahy, které pamětník poskytl.

Všechny materiály jsou určeny k místnímu studiu registrovaným badatelům ve studovnách IDU.

Modul Orální historie v rámci on-line Virtuální studovny poskytuje seznam narátorů se stručnými medailony a protokoly rozhovorů. Kompletní nahrávka včetně všech doplňujících materiálů je určena výhradně k místnímu studiu registrovaným badatelům v Informačně-dokumentačním oddělení IDU. V případě zájmu kontaktujte Lucii Čepcovou: lucie.cepcova(at)divadlo.cz.

Fond nyní obsahuje 75 záznamů.

Person list

Other links
 
Partners