Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Oral history of Czech theatre
 
 

Kronbauer Viktor

activities Interview
Photographer (* 1949/6/6 Praha)

Kronbauer graduated from the Secondary School of Industry in Prague. Originally a passionate amateur photographer, in the 1970s he became the in-house photographer for the Czech Philharmonic. In 1985-2000, he was employed as a photographer at the Theatre Institute in Prague. He considers himself a student of leading Czech photographer and graphic artist Jaroslav Krejčí. Today, he leads the Theatre Photography Workshop at the “Divadlo” (“Theatre”) festival in Pilsen.

He is the nephew of Jarmila Kronbauerová (1983-1968), an actress with the National Theatre in Prague.

Oral history of the Czech theatre

Projekt, který vznikl v roce 2015, si klade za cíl zachytit vzpomínkové vyprávění významných osobností českého divadla, a to především formou audio záznamu (obvykle v délce čtyř hodin), ve většině případů je pořízen i kratší videozáznam (v délce 10–20 min). Dále je vyhotoven protokol rozhovoru, který rekapituluje v 15–20 minutových intervalech probíraná témata a osobnosti. K dispozici jsou také digitalizované fotografie či dokumenty osobní povahy, které pamětník poskytl.

Všechny materiály jsou určeny k místnímu studiu registrovaným badatelům ve studovnách IDU.

Modul Orální historie v rámci on-line Virtuální studovny poskytuje seznam narátorů se stručnými medailony a protokoly rozhovorů. Kompletní nahrávka včetně všech doplňujících materiálů je určena výhradně k místnímu studiu registrovaným badatelům v Informačně-dokumentačním oddělení IDU. V případě zájmu kontaktujte Lucii Čepcovou: lucie.cepcova(at)divadlo.cz.

Fond nyní obsahuje 75 záznamů.

Person list

Other links
 
Partners