Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Oral history of Czech theatre
 
 

Dolanská Slávka

activities Interview
Actress; Reviewer (* 1927/6/19 Plzeň)

As the daughter of a violinist with the opera at Pilsen’s J. K. Tyl Theatre, Slávka Dolanská attended the theatre regularly from childhood. Immediately after the war, she joined the Pilsen Theatre Studio, and later the May 5th Theatre Studio in Prague. After passing her acting exams, she accepted an engagement in Český Těšín (1949), and shortly after moved to the Horácký Theatre in Jihlava where she was a lecturer in dramaturgy (1951–52). She returned to Prague, where she worked as a theatre editor at the Osvěta Publishing House (which merged with Orbis soon after that), as well as for the magazine Ochotnické Divadlo (Amateur Theatre). In the early 1960s, she moved to Czechoslovak Radio to the Zrcadlo Kultury (Culture Mirror) programme, where she focused on theatre criticism and the creation of original programmes with a theatrical theme.

Although her given name was Věnceslava, she was known as Slávka; her husband was the theatrologist Adolf Scherl (1925-2017).

Oral history of the Czech theatre

Projekt, který vznikl v roce 2015, si klade za cíl zachytit vzpomínkové vyprávění významných osobností českého divadla, a to především formou audio záznamu (obvykle v délce čtyř hodin), ve většině případů je pořízen i kratší videozáznam (v délce 10–20 min). Dále je vyhotoven protokol rozhovoru, který rekapituluje v 15–20 minutových intervalech probíraná témata a osobnosti. K dispozici jsou také digitalizované fotografie či dokumenty osobní povahy, které pamětník poskytl.

Všechny materiály jsou určeny k místnímu studiu registrovaným badatelům ve studovnách IDU.

Modul Orální historie v rámci on-line Virtuální studovny poskytuje seznam narátorů se stručnými medailony a protokoly rozhovorů. Kompletní nahrávka včetně všech doplňujících materiálů je určena výhradně k místnímu studiu registrovaným badatelům v Informačně-dokumentačním oddělení IDU. V případě zájmu kontaktujte Lucii Čepcovou: lucie.cepcova(at)divadlo.cz.

Fond nyní obsahuje 75 záznamů.

Person list

Other links
 
Partners