Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Oral history of Czech theatre
 
 

Morávková Alena

activities Interview
Translation; Theatrologist; Pedagogue (* 1935/7/29 Hradec Králové)

Alena Morávková studied Russian, Ukrainian, French, and theatre studies at the Charles University Faculty of Arts in Prague (1953-1958). She then worked for ten years as an editor at DILI (the Theater and Literary Agency) and at the Institute of Languages and Literature of the Czechoslovak Academy of Sciences. From 1972 to 1989, she worked as a freelancer. She has lectured at the Charles University Faculty of Arts and the Theatre Academy of Performing Arts (DAMU). In 1998, she was named an assistant professor, and in 2009 received a professorship.

She focuses on translating drama, classical and modern Russian prose, and theatrological literature. Her primary areas of study are the translation of drama and translation criticism. Her son Jan is an opera singer.

Oral history of the Czech theatre

Projekt, který vznikl v roce 2015, si klade za cíl zachytit vzpomínkové vyprávění významných osobností českého divadla, a to především formou audio záznamu (obvykle v délce čtyř hodin), ve většině případů je pořízen i kratší videozáznam (v délce 10–20 min). Dále je vyhotoven protokol rozhovoru, který rekapituluje v 15–20 minutových intervalech probíraná témata a osobnosti. K dispozici jsou také digitalizované fotografie či dokumenty osobní povahy, které pamětník poskytl.

Všechny materiály jsou určeny k místnímu studiu registrovaným badatelům ve studovnách IDU.

Modul Orální historie v rámci on-line Virtuální studovny poskytuje seznam narátorů se stručnými medailony a protokoly rozhovorů. Kompletní nahrávka včetně všech doplňujících materiálů je určena výhradně k místnímu studiu registrovaným badatelům v Informačně-dokumentačním oddělení IDU. V případě zájmu kontaktujte Lucii Čepcovou: lucie.cepcova(at)divadlo.cz.

Fond nyní obsahuje 75 záznamů.

Person list

Other links
 
Partners