Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Oral history of Czech theatre
 
 

Hajda Alois

activities Interview
Stage Director; Pedagogue (* 1928/7/7 Poličky u Nezamyslic)

Alois Hajda graduated in the field of stage direction from the Janáček Academy of Performing Arts in Brno in 1953. He immediately entered into an engagement with the Moravian Slovakia Theatre in Uherské Hradiště, where, after several years, he became the head of the drama section. Hajda also directed productions at the South Bohemian Theatre in České Budějovice, the Kladno Municipal Theatre, the Brno State Theatre, and the Workers’ Theatre in Gottwaldov. After a short period of time with the National Theatre in Prague at the end of the 1990s, he returned to Brno where he focused on both educational and cultural activities.

Hajda has directed more than 130 productions. In 1992, he was appointed as a professor at the Theatre Faculty of the Janáček Academy of Performing Arts in Brno, where he also held the position of vice rector and subsequently rector.

Oral history of the Czech theatre

Projekt, který vznikl v roce 2015, si klade za cíl zachytit vzpomínkové vyprávění významných osobností českého divadla, a to především formou audio záznamu (obvykle v délce čtyř hodin), ve většině případů je pořízen i kratší videozáznam (v délce 10–20 min). Dále je vyhotoven protokol rozhovoru, který rekapituluje v 15–20 minutových intervalech probíraná témata a osobnosti. K dispozici jsou také digitalizované fotografie či dokumenty osobní povahy, které pamětník poskytl.

Všechny materiály jsou určeny k místnímu studiu registrovaným badatelům ve studovnách IDU.

Modul Orální historie v rámci on-line Virtuální studovny poskytuje seznam narátorů se stručnými medailony a protokoly rozhovorů. Kompletní nahrávka včetně všech doplňujících materiálů je určena výhradně k místnímu studiu registrovaným badatelům v Informačně-dokumentačním oddělení IDU. V případě zájmu kontaktujte Lucii Čepcovou: lucie.cepcova(at)divadlo.cz.

Fond nyní obsahuje 75 záznamů.

Person list

Other links
 
Partners