Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Oral history of Czech theatre
 
 

Císař Jan

activities Interview
Theatrologist; Dramaturge; Reviewer; Pedagogue (* 1932/1/28 Hradec Králové)

Studied theatre sciences at the Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts (DAMU). In 1959, he began working as a dramaturg at the State Travelling Theatre Company; he was also a contributing editor for Divadlo (Theatre) magazine and the editor-in-chief of Divadelní noviny (Theatre News). In 1970, he was briefly the artistic director of the Jaroslav Průcha Theatre in Kladno, after which he spent two years as the director of the Kolín Regional Theatre. In the 1980s, he was the dramaturg for drama productions at Prague’s National Theatre and Vinohrady Theatre.

In the mid-1960s, Císař began lecturing at DAMU, where he was made an associate professor in 1966. He was the school’s dean in 1970–72, and was made a professor in 1985, after which he headed the Department of Drama Directing and Dramaturgy and the Department of Theory and Criticism.

Oral history of the Czech theatre

Projekt, který vznikl v roce 2015, si klade za cíl zachytit vzpomínkové vyprávění významných osobností českého divadla, a to především formou audio záznamu (obvykle v délce čtyř hodin), ve většině případů je pořízen i kratší videozáznam (v délce 10–20 min). Dále je vyhotoven protokol rozhovoru, který rekapituluje v 15–20 minutových intervalech probíraná témata a osobnosti. K dispozici jsou také digitalizované fotografie či dokumenty osobní povahy, které pamětník poskytl.

Všechny materiály jsou určeny k místnímu studiu registrovaným badatelům ve studovnách IDU.

Modul Orální historie v rámci on-line Virtuální studovny poskytuje seznam narátorů se stručnými medailony a protokoly rozhovorů. Kompletní nahrávka včetně všech doplňujících materiálů je určena výhradně k místnímu studiu registrovaným badatelům v Informačně-dokumentačním oddělení IDU. V případě zájmu kontaktujte Lucii Čepcovou: lucie.cepcova(at)divadlo.cz.

Fond nyní obsahuje 75 záznamů.

Person list

Other links
 
Partners