Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Oral history of Czech theatre
 
 

Lamková Hana

activities Interview
Puppeteer (* 1934/4/11 Praha)

As a child, Hana Lamková was a member of the Disman Radio Children’s Choir. Then, during her secondary school studies, she participated in the Youth Theatre Collective led by Darek Vostřel. She obtained a degree in puppetry from the Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts and immediately entered into an engagement with the Regional Puppet Theatre in Česke Budějovice – the year was 1956.

Lamková and her husband, Josef Lamka (1931 – 2009), eventually became involved in black light theatre. They performed at the Semafor Theatre, the Theatre on the Balustrade, later with Jiří Srnec at the Black Theatre of Prague, and subsequently at the Black Stage Theatre, where Lamková was also a director and the head of the artistic division.

Lamková has written and co-written a number of children’s books and scripts, including the Čtyřlístku story series, Káťa and Škubánek, and Matylda.

Oral history of the Czech theatre

Projekt, který vznikl v roce 2015, si klade za cíl zachytit vzpomínkové vyprávění významných osobností českého divadla, a to především formou audio záznamu (obvykle v délce čtyř hodin), ve většině případů je pořízen i kratší videozáznam (v délce 10–20 min). Dále je vyhotoven protokol rozhovoru, který rekapituluje v 15–20 minutových intervalech probíraná témata a osobnosti. K dispozici jsou také digitalizované fotografie či dokumenty osobní povahy, které pamětník poskytl.

Všechny materiály jsou určeny k místnímu studiu registrovaným badatelům ve studovnách IDU.

Modul Orální historie v rámci on-line Virtuální studovny poskytuje seznam narátorů se stručnými medailony a protokoly rozhovorů. Kompletní nahrávka včetně všech doplňujících materiálů je určena výhradně k místnímu studiu registrovaným badatelům v Informačně-dokumentačním oddělení IDU. V případě zájmu kontaktujte Lucii Čepcovou: lucie.cepcova(at)divadlo.cz.

Fond nyní obsahuje 75 záznamů.

Person list

Other links
 
Partners