Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Oral history of Czech theatre
 
 

Svobodová Jarmila

activities Interview
Librarian (* 1943/4/19)

Jarmila Svobodová graduated from secondary school in the field of library science, but was unable to attend university due to her “bourgeois background”. She worked at the Mánes Gallery bookshop, at the Maisel Synagogue, and at the bookshop of the Otakar Štorch-Marien Publishing House. In 1965, she found a position at the Theatre Institute Library, where she worked until 2009; from 1982 to 2001 she was head of the department. She earned her university degree by distance learning and was witness to the merger of the Theatre Institute with the Scenography Institute and its subsequent move to the Manhart Palace. It is in large part due to her efforts that the Theatre Institute Library is the most extensive library of its kind in Central Europe.

Oral history of the Czech theatre

Projekt, který vznikl v roce 2015, si klade za cíl zachytit vzpomínkové vyprávění významných osobností českého divadla, a to především formou audio záznamu (obvykle v délce čtyř hodin), ve většině případů je pořízen i kratší videozáznam (v délce 10–20 min). Dále je vyhotoven protokol rozhovoru, který rekapituluje v 15–20 minutových intervalech probíraná témata a osobnosti. K dispozici jsou také digitalizované fotografie či dokumenty osobní povahy, které pamětník poskytl.

Všechny materiály jsou určeny k místnímu studiu registrovaným badatelům ve studovnách IDU.

Modul Orální historie v rámci on-line Virtuální studovny poskytuje seznam narátorů se stručnými medailony a protokoly rozhovorů. Kompletní nahrávka včetně všech doplňujících materiálů je určena výhradně k místnímu studiu registrovaným badatelům v Informačně-dokumentačním oddělení IDU. V případě zájmu kontaktujte Lucii Čepcovou: lucie.cepcova(at)divadlo.cz.

Fond nyní obsahuje 75 záznamů.

Person list

Other links
 
Partners