Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Oral history of Czech theatre
 
 

Richter Karel

activities Interview
Actor; Stage Director; Director/Principal (* 1926/5/28 Praha)

As he was not accepted by the conservatory, Karel Richter attended business school. He acted in the Míla Mellanová Children’s Theatre in Prague from childhood. In 1953, the ensemble made its new home in the former Grand Operetta in Dlouhá Street as the Jiří Wolker Theatre. In 1974, he became its director, a post he held until his retirement in 1990. He performed over 120 roles. He was also the face of twenty movie characters (the first was Tomík in Václav Krška’s film Kluci na řece (Boys on the River)); he was also involved in dubbing and radio work. He received the Artist’s Life Foundation’s Senior Prix in 1996, and a year later the František Filipovský Award, both for lifetime achievement in dubbing.

His son Ivan (1953 – 2000) was also an actor.

Oral history of the Czech theatre

Projekt, který vznikl v roce 2015, si klade za cíl zachytit vzpomínkové vyprávění významných osobností českého divadla, a to především formou audio záznamu (obvykle v délce čtyř hodin), ve většině případů je pořízen i kratší videozáznam (v délce 10–20 min). Dále je vyhotoven protokol rozhovoru, který rekapituluje v 15–20 minutových intervalech probíraná témata a osobnosti. K dispozici jsou také digitalizované fotografie či dokumenty osobní povahy, které pamětník poskytl.

Všechny materiály jsou určeny k místnímu studiu registrovaným badatelům ve studovnách IDU.

Modul Orální historie v rámci on-line Virtuální studovny poskytuje seznam narátorů se stručnými medailony a protokoly rozhovorů. Kompletní nahrávka včetně všech doplňujících materiálů je určena výhradně k místnímu studiu registrovaným badatelům v Informačně-dokumentačním oddělení IDU. V případě zájmu kontaktujte Lucii Čepcovou: lucie.cepcova(at)divadlo.cz.

Fond nyní obsahuje 75 záznamů.

Person list

Other links
 
Partners