knihovna
audiotéka
videotéka
bibliografie
inscenace
scénografie
divadelní fotografie
divadelní akce
tvorba osobností
obsazení a role
orální historie
Virtuální studovna
Databáze a online služby
Divadelního ústavu
Orální historie českého divadla
 
 

Bílková Ludmila

rozhovor
tanečnice; mim; pedagožka (* 24. 8. 1937 Brno)

Taneční oddělení Státní konzervatoře, kde se ale věnovali i pantomimě, absolvovala v roce 1956. Své první tanečí angažmá získala v Městském divadle Kladno, působila také v Uměleckém vojenském souboru a Československém souboru písní a tanců. V roce 1959 se stala členkou Pantomimy Divadla Na zábradlí, kde byla ve slavném souboru Ladislava Fialky nejen přední sólistkou, ale v 90. letech, po Fialkově smrti, krátce i vedoucí.

Byla také pedagožkou pohybové a herecké výchovy na Katedře nonverbálního divadla Hudební a taneční fakulty pražské Akademie múzických umění. Účinkovala ve více než 40 inscenacích, na 60 se podílela jako choreografka.

Brodská Božena

rozhovor
choreografka; tanečnice; publicistka; pedagožka (* 27. 7. 1922 Praha)

Zvaná Bíba. Vystudovala hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a teorii tance na Akademii múzických umění (AMU) v Praze. Od 2. poloviny 40. let byla v angažmá v Družstvu divadel práce (Divadlo v Karlíně), v D 45, v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého v Praze. Od začátku 50. let působila na Taneční katedře AMU, kde získala v roce 1982 profesuru.

Jejím manželem byl herec Vlastimil Brodský (1920–2002), je matkou hudebníka, textaře výtvarníka, herce a publicisty Marka Brodského (* 1959).

Císař Jan

rozhovor
teatrolog; dramaturg; kritik; pedagog (* 28. 1. 1932 Hradec Králové)

Vystudoval divadelní vědu na Divadelní fakultě Akademie múzických umění (DAMU). Od roku 1959 byl dramaturgem Státního zájezdového divadla, dále působil jako redaktor časopisu Divadlo, šéfredaktor Divadelních novin. V roce 1970 byl krátce uměleckým šéfem Divadla Jaroslava Průchy na Kladně, další dva roky ředitelem Krajského divadla v Kolíně, v 80. letech byl dramaturgem činohry pražského Národního divadla a Divadla na Vinohradech.

Vedle toho od poloviny 60. let přednášel na DAMU, v roce 1966 se stal docentem, v letech 1970–72 byl děkanem školy, v roce 1985 získal profesuru a vedl Katedru činoherní režie a dramaturgie a také Katedru teorie a kritiky.

Částek Miroslav

rozhovor
herec; dramatik; režisér (* 24. 3. 1937 Brno)

Herectví na brněnské Janáčkově akademii múzických umění absolvoval v roce 1962 a vzápětí nastoupil do svého prvního angažmá ve Státním divadle Brno. Po čtyřech letech odešel do pražského Divadla E. F. Buriana, odkud se záhy z rodinných důvodů vrátil, avšak i nadále spolupracoval s pražskou Violou. Na počátku 9o. let se stal laickým členem brněnského řádu dominikánů.

Účinkoval ve více než padesáti inscenacích. Je jedním z nejvýraznějších představitelů tzv. divadla jednoho herce. Této formě se věnoval již od konce 60. let. Po vstupu do řádu připravil desítky pořadů s duchovní tematikou, které mohli vidět diváci nejen doma, ale například i amaričtí krajané.

Černý Jindřich

rozhovor
teatrolog; kritik; dramatik; překladatel; ředitel (* 20. 6. 1930 Čáslav)

Absolvent oborů estetika a srovnávací literatura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, divadelní vědu dokončil na Divadelní fakultě Akademie múzických umění, kde seznámil se svou budoucí ženou Jarmilou Hrubešovou, později dlouholetou vedoucí knihovny a dokumentace Divadelního ústavu. V roce 1952, kdy studia dokončil, byl odsouzen za účast v protistátní studentské skupině. Vojenskou službu vykonal u Technických praporů. Později byl vedoucím redakce v Dilii, ale také nočním hlídačem, pracoval i v dokumentaci Divadelního ústavu, v Kabinetu pro studium dějin českého divadla a v archivu a později propagaci Národního divadla. V roce 1991 se stal ředitelem Národního divadla, v této funkci působil dva roky.

Syn Ondřej Černý (* 1962) je divadelní kritik a překladatel, ředitel Divadelního ústavu v letech 1996–2007 a Národního divadla v období let 2007–2012.

strana
z 10 (50 položek)

Modul orální historie českého divadla

Projekt, který vznikl v roce 2015, si klade za cíl zachytit vzpomínkové vyprávění významných osobností českého divadla, a to především formou audio záznamu (obvykle v délce čtyř hodin), ve většině případů je pořízen i kratší videozáznam (v délce 10–20 min). Dále je vyhotoven protokol rozhovoru, který rekapituluje v 15–20 minutových intervalech probíraná témata a osobnosti. K dispozici jsou také digitalizované fotografie či dokumenty osobní povahy, které pamětník poskytl.

Všechny materiály jsou určeny k místnímu studiu registrovaným badatelům ve studovnách IDU.

Modul Orální historie v rámci on-line Virtuální studovny poskytuje seznam narátorů se stručnými medailony a protokol rozhovoru.

Fond nyní obsahuje 50 záznamů.

Seznam osobností

Další zdroje DÚ
 
Partneři