Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Oral history of Czech theatre
 
 

Částek Miroslav

activities Interview
Actor; Playwright/Dramatist; Stage Director (* 1937/3/24 Brno)

After obtaining a degree in acting from the Theatre Faculty of the Janáček Academy of Performing Arts in Brno in 1962, Miroslav Částek immediately started his first engagement with the Brno State Theatre. He left after four years to join the E. F. Burian Theatre in Prague, but almost immediately returned due to family reasons, although he did continue to collaborate with the Prague-based Viola Theatre. At the start of the 1990s, he became a Dominican lay brother in Brno.

Částek has performed in over fifty productions. He is one of the most distinctive representatives of single-actor theatre, the theatrical form to which he devoted himself starting in the late 1960s. After entering the Dominican Order, he produced dozens of programmes with spiritual themes, which were seen not only by audiences in the Czech Republic but also by, for example, Czechs living in the USA.

Oral history of the Czech theatre

Projekt, který vznikl v roce 2015, si klade za cíl zachytit vzpomínkové vyprávění významných osobností českého divadla, a to především formou audio záznamu (obvykle v délce čtyř hodin), ve většině případů je pořízen i kratší videozáznam (v délce 10–20 min). Dále je vyhotoven protokol rozhovoru, který rekapituluje v 15–20 minutových intervalech probíraná témata a osobnosti. K dispozici jsou také digitalizované fotografie či dokumenty osobní povahy, které pamětník poskytl.

Všechny materiály jsou určeny k místnímu studiu registrovaným badatelům ve studovnách IDU.

Modul Orální historie v rámci on-line Virtuální studovny poskytuje seznam narátorů se stručnými medailony a protokoly rozhovorů. Kompletní nahrávka včetně všech doplňujících materiálů je určena výhradně k místnímu studiu registrovaným badatelům v Informačně-dokumentačním oddělení IDU. V případě zájmu kontaktujte Lucii Čepcovou: lucie.cepcova(at)divadlo.cz.

Fond nyní obsahuje 75 záznamů.

Person list

Other links
 
Partners