Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Oral history of Czech theatre
 
 

Fréhar Jiří

activities Interview
Stage Director; Actor; Director/Principal (* 1938/1/29 Brno)

Although he initially thought about becoming an actor, Jiří Fréhar ultimately obtained a degree in directing from the Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts in 1967. Even during his studies he was an extra at the North Moravian Theatre in Šumperk. After completing university, he was a director at the Jaroslava Průcha Kladno-Mladá Boleslav Theatre, and at the Oldřich Stibor Theatre in Olomouc (where he later became the head of the drama section). At the end of the 1970s, he moved to Prague and was a director at the E. F. Burian Theatre. He later went to the Zdeněk Nejedlý Realistic Theatre, where he was also the theatre manager. In the 1990s, he directed productions at the Labyrint Theatre. Prior to his retirement, he returned to the theatre in Kladno, where he was engaged as the artistic director as well as a stage director.

Fréhar was also involved in educational activities, and he lectured at both the Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague and the Professional Acting College. He is a member of the expert jury for the Thalia Awards in the drama category. He has directed over 160 productions.

Oral history of the Czech theatre

Projekt, který vznikl v roce 2015, si klade za cíl zachytit vzpomínkové vyprávění významných osobností českého divadla, a to především formou audio záznamu (obvykle v délce čtyř hodin), ve většině případů je pořízen i kratší videozáznam (v délce 10–20 min). Dále je vyhotoven protokol rozhovoru, který rekapituluje v 15–20 minutových intervalech probíraná témata a osobnosti. K dispozici jsou také digitalizované fotografie či dokumenty osobní povahy, které pamětník poskytl.

Všechny materiály jsou určeny k místnímu studiu registrovaným badatelům ve studovnách IDU.

Modul Orální historie v rámci on-line Virtuální studovny poskytuje seznam narátorů se stručnými medailony a protokoly rozhovorů. Kompletní nahrávka včetně všech doplňujících materiálů je určena výhradně k místnímu studiu registrovaným badatelům v Informačně-dokumentačním oddělení IDU. V případě zájmu kontaktujte Lucii Čepcovou: lucie.cepcova(at)divadlo.cz.

Fond nyní obsahuje 74 záznamů.

Person list

Other links
 
Partners