Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Oral history of Czech theatre
 
 

Vaníčková Stanislava

activities Interview
Costume Designer (* 1927/11/13 Praha)

Stanislava Vaníčková graduated in 1953 from the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, where she studied fashion design. There were few job opportunities in the industry for young graduates in those days, so she accepted an offer to become a designer in the Silesian Theatre in Opava. After one season, during which she was involved in ten productions, she left for a similar job in Bratislava, where she had a successful professional career. She exhibited four times at the Prague Quadrennial and twice won the silver medal for costume design.

Her lifelong partner was the stage designer and graphic artist Čestmír Pechr (1926-1999).

Oral history of the Czech theatre

Projekt, který vznikl v roce 2015, si klade za cíl zachytit vzpomínkové vyprávění významných osobností českého divadla, a to především formou audio záznamu (obvykle v délce čtyř hodin), ve většině případů je pořízen i kratší videozáznam (v délce 10–20 min). Dále je vyhotoven protokol rozhovoru, který rekapituluje v 15–20 minutových intervalech probíraná témata a osobnosti. K dispozici jsou také digitalizované fotografie či dokumenty osobní povahy, které pamětník poskytl.

Všechny materiály jsou určeny k místnímu studiu registrovaným badatelům ve studovnách IDU.

Modul Orální historie v rámci on-line Virtuální studovny poskytuje seznam narátorů se stručnými medailony a protokoly rozhovorů. Kompletní nahrávka včetně všech doplňujících materiálů je určena výhradně k místnímu studiu registrovaným badatelům v Informačně-dokumentačním oddělení IDU. V případě zájmu kontaktujte Lucii Čepcovou: lucie.cepcova(at)divadlo.cz.

Fond nyní obsahuje 75 záznamů.

Person list

Other links
 
Partners