Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Oral history of Czech theatre
 
 

Dubská Alice

activities Interview
Theatrologist; Photographer; Pedagogue (* 1938/5/19 Sereď)

From 1960 to 1964 Alice Dubská worked towards a degree in theatre studies at the Charles University Faculty of Arts, and, after graduating, she briefly worked there as an assistant. From 1967 to 1993 she worked at the Department for Czech Theatre Studies of the Czechoslovak Academy of Sciences, where in 1973 she defended her thesis Developmental Problems of Czech Puppet Theatre in the 1920s and 1930s. After this department was transferred to the Theatre Institute, she continued as a member of staff from 1997 to 2003. Since 1997 she has been lecturing on the history of Czech puppet theatre at the Department of Alternative and Puppet Theatre at the Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts, where in 1998 she defended her thesis entitled Developmental Changes in Czech Puppet Theatre in the 18th and 19th Centuries.

Apart from the history of Czech puppetry, she is also interested in 19th and 20th century Czech drama. Dubská has written many important publications and studies.

Oral history of the Czech theatre

Projekt, který vznikl v roce 2015, si klade za cíl zachytit vzpomínkové vyprávění významných osobností českého divadla, a to především formou audio záznamu (obvykle v délce čtyř hodin), ve většině případů je pořízen i kratší videozáznam (v délce 10–20 min). Dále je vyhotoven protokol rozhovoru, který rekapituluje v 15–20 minutových intervalech probíraná témata a osobnosti. K dispozici jsou také digitalizované fotografie či dokumenty osobní povahy, které pamětník poskytl.

Všechny materiály jsou určeny k místnímu studiu registrovaným badatelům ve studovnách IDU.

Modul Orální historie v rámci on-line Virtuální studovny poskytuje seznam narátorů se stručnými medailony a protokoly rozhovorů. Kompletní nahrávka včetně všech doplňujících materiálů je určena výhradně k místnímu studiu registrovaným badatelům v Informačně-dokumentačním oddělení IDU. V případě zájmu kontaktujte Lucii Čepcovou: lucie.cepcova(at)divadlo.cz.

Fond nyní obsahuje 75 záznamů.

Person list

Other links
 
Partners