Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Oral history of Czech theatre
 
 

Dubská Alice

activities Interview
Theatrologist; Photographer; Pedagogue (* 1938/5/19 Sereď)

Divadelní vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy studovala v letech 1960-64, po absolutoriu na katedře zůstala jako asistentka. V letech 1967-1993 působila v Kabinetu pro studium českého divadla Československé akademie věd, kde v roce 1973 obhájila kandidátskou práci Vývojové problémy českého loutkového divadla ve 20. a 30. letech 20. století. Po přenesení činnosti Kabinetu do Divadelního ústavu zde pokračovala v období let 1997-2003. Od roku 1997 přednáší dějiny českého loutkového divadla na Katedře alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulty Akademie múzických umění, kde se v roce 1998 habilitovala prací Vývojové proměny českého loutkového divadla v 18. a 19. století.

Kromě dějin českého loutkového divadla se zabývá také českou činohrou 19. a 20. století. Je autorkou řady významných publikací a studií.

Oral history of the Czech theatre

Projekt, který vznikl v roce 2015, si klade za cíl zachytit vzpomínkové vyprávění významných osobností českého divadla, a to především formou audio záznamu (obvykle v délce čtyř hodin), ve většině případů je pořízen i kratší videozáznam (v délce 10–20 min). Dále je vyhotoven protokol rozhovoru, který rekapituluje v 15–20 minutových intervalech probíraná témata a osobnosti. K dispozici jsou také digitalizované fotografie či dokumenty osobní povahy, které pamětník poskytl.

Všechny materiály jsou určeny k místnímu studiu registrovaným badatelům ve studovnách IDU.

Modul Orální historie v rámci on-line Virtuální studovny poskytuje seznam narátorů se stručnými medailony a protokoly rozhovorů. Kompletní nahrávka včetně všech doplňujících materiálů je určena výhradně k místnímu studiu registrovaným badatelům v Informačně-dokumentačním oddělení IDU. V případě zájmu kontaktujte Lucii Čepcovou: lucie.cepcova(at)divadlo.cz.

Fond nyní obsahuje 70 záznamů.

Person list

Other links
 
Partners