Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Oral history of Czech theatre
 
 

Mikeš Vladimír

activities Interview
Translation; Reviewer; Poet; Writer; Essayist (* 1927/8/11 Choceň)

Mikeš studied Czech language and literature, Latin languages, and comparative literature at Charles University’s Faculty of Arts in Prague, from which he graduated in 1951. He worked freelance until 1992, when he began to lecture at the Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts (DAMU), where he was made an associated professor in 1997. He was the school’s dean in 1997-2000. He became a professor in 1999, after which he headed the Department of Theatre Anthropology.

Oral history of the Czech theatre

Projekt, který vznikl v roce 2015, si klade za cíl zachytit vzpomínkové vyprávění významných osobností českého divadla, a to především formou audio záznamu (obvykle v délce čtyř hodin), ve většině případů je pořízen i kratší videozáznam (v délce 10–20 min). Dále je vyhotoven protokol rozhovoru, který rekapituluje v 15–20 minutových intervalech probíraná témata a osobnosti. K dispozici jsou také digitalizované fotografie či dokumenty osobní povahy, které pamětník poskytl.

Všechny materiály jsou určeny k místnímu studiu registrovaným badatelům ve studovnách IDU.

Modul Orální historie v rámci on-line Virtuální studovny poskytuje seznam narátorů se stručnými medailony a protokoly rozhovorů. Kompletní nahrávka včetně všech doplňujících materiálů je určena výhradně k místnímu studiu registrovaným badatelům v Informačně-dokumentačním oddělení IDU. V případě zájmu kontaktujte Lucii Čepcovou: lucie.cepcova(at)divadlo.cz.

Fond nyní obsahuje 75 záznamů.

Person list

Other links
 
Partners