Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Oral history of Czech theatre
 
 

Veltruská Jarmila

activities Interview
Theatrologist (* 1937/6/22 Praha)

Shortly after the Second World War, Veltruská’s diplomat father was sent to work in London. Since he opposed the communist takeover in 1948, the family could not return home to Czechoslovakia. She spent seven years at a religious boarding school, after which she studied English language and literature at university in London. In 1959, she followed her husband, the aesthetician Jiří Veltruský, to Paris, where she found a new home. She attended lectures on 17th-century French history at the Sorbonne and began to take an interest in comparing medieval theatre in Bohemia, England, and France. With time, her interest narrowed to medieval liturgical theatre.

Her most important work was a study on the oldest Czech drama, Mastičkář, which she published in 1985 Jarmila F. Veltrusky: A Sacred Farce from Medieval Bohemia).

Oral history of the Czech theatre

Projekt, který vznikl v roce 2015, si klade za cíl zachytit vzpomínkové vyprávění významných osobností českého divadla, a to především formou audio záznamu (obvykle v délce čtyř hodin), ve většině případů je pořízen i kratší videozáznam (v délce 10–20 min). Dále je vyhotoven protokol rozhovoru, který rekapituluje v 15–20 minutových intervalech probíraná témata a osobnosti. K dispozici jsou také digitalizované fotografie či dokumenty osobní povahy, které pamětník poskytl.

Všechny materiály jsou určeny k místnímu studiu registrovaným badatelům ve studovnách IDU.

Modul Orální historie v rámci on-line Virtuální studovny poskytuje seznam narátorů se stručnými medailony a protokoly rozhovorů. Kompletní nahrávka včetně všech doplňujících materiálů je určena výhradně k místnímu studiu registrovaným badatelům v Informačně-dokumentačním oddělení IDU. V případě zájmu kontaktujte Lucii Čepcovou: lucie.cepcova(at)divadlo.cz.

Fond nyní obsahuje 75 záznamů.

Person list

Other links
 
Partners