Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Oral history of Czech theatre
 
 

Smutný Jiří

activities Interview
Pedagogue; Conductor; Composer; Co-répétiteur (* 1932/4/1 Praha)

Smutný studied music composition and conducting at the Music Faculty of the Academy of Performing Arts. After graduation, he became a répétiteur for vocal and opera studies. Two years later, in 1957, he left for the National Theatre, where he worked as répétiteur and as assistant to the theatre’s conductor and director until 1980. He also worked at the Czechoslovak State Song and Dance Ensemble and taught at the People’s School of Art the Jan Neruda Gymnasium in Prague.

Oral history of the Czech theatre

Projekt, který vznikl v roce 2015, si klade za cíl zachytit vzpomínkové vyprávění významných osobností českého divadla, a to především formou audio záznamu (obvykle v délce čtyř hodin), ve většině případů je pořízen i kratší videozáznam (v délce 10–20 min). Dále je vyhotoven protokol rozhovoru, který rekapituluje v 15–20 minutových intervalech probíraná témata a osobnosti. K dispozici jsou také digitalizované fotografie či dokumenty osobní povahy, které pamětník poskytl.

Všechny materiály jsou určeny k místnímu studiu registrovaným badatelům ve studovnách IDU.

Modul Orální historie v rámci on-line Virtuální studovny poskytuje seznam narátorů se stručnými medailony a protokoly rozhovorů. Kompletní nahrávka včetně všech doplňujících materiálů je určena výhradně k místnímu studiu registrovaným badatelům v Informačně-dokumentačním oddělení IDU. V případě zájmu kontaktujte Lucii Čepcovou: lucie.cepcova(at)divadlo.cz.

Fond nyní obsahuje 76 záznamů.

Person list

Other links
 
Partners