Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Oral history of Czech theatre
 
 

Pavlovský Petr

activities Interview
Theatrologist; Reviewer; Pedagogue (* 1944/8/18 Praha)

Petr Pavlovský studied theatrology, aesthetics and general art theory at the Charles University Faculty of Arts in Prague from 1967 to 1972. Then he joined Obchodní zařízení Praha (Prague Retail Equipment) as a stoker while completing his doctoral studies. He also worked as the head of the theoretical department at the Centre for Arts and Crafts, a dramaturg at the Julius Fučík Park of Culture and Leisure, and an administrator at the Union of Czech Dramatic Artists. From 1984 to 1990, he worked at the Central Puppet Theatre as a dramaturg. In 1990 he took a position as an assistant at the Department of Theatre and Film Studies (Charles University Faculty of Arts) and headed the department from 1994 to 2007.

In 1976, he founded the Societas Incognitorum Eruditorum II association, which published the cultural-political monthly Acta incognitorum. In addition to many studies, reviews and commentaries, he is the author and editor of a theatre dictionary entitled Základní pojmy divadla (Basic Theatre Terms), which among other things includes his “Taxonomy of Art” (a classification system for art).

Oral history of the Czech theatre

Projekt, který vznikl v roce 2015, si klade za cíl zachytit vzpomínkové vyprávění významných osobností českého divadla, a to především formou audio záznamu (obvykle v délce čtyř hodin), ve většině případů je pořízen i kratší videozáznam (v délce 10–20 min). Dále je vyhotoven protokol rozhovoru, který rekapituluje v 15–20 minutových intervalech probíraná témata a osobnosti. K dispozici jsou také digitalizované fotografie či dokumenty osobní povahy, které pamětník poskytl.

Všechny materiály jsou určeny k místnímu studiu registrovaným badatelům ve studovnách IDU.

Modul Orální historie v rámci on-line Virtuální studovny poskytuje seznam narátorů se stručnými medailony a protokoly rozhovorů. Kompletní nahrávka včetně všech doplňujících materiálů je určena výhradně k místnímu studiu registrovaným badatelům v Informačně-dokumentačním oddělení IDU. V případě zájmu kontaktujte Lucii Čepcovou: lucie.cepcova(at)divadlo.cz.

Fond nyní obsahuje 76 záznamů.

Person list

Other links
 
Partners