Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Oral history of Czech theatre
 
 

Hanzl Vladimír

activities Interview
Photographer (* 1932/6/21 Bakov nad Jizerou)

Vladimír Hanzl’s mother was a trained photographer and ran her own studio until 1948. Hanzl learned from her while also attending the Secondary School of Graphic Arts in Prague’s Hellichova Street and later in Děčín. He found a position in the development department at the Liberec Automotive Works (Liaz), and later at the carmaker Škoda. As a hobby, he photographed motorcycle racing. He came to theatre photography by chance, first at Studio Ypsilon in Liberec and the West Bohemian Theatre in Cheb. From 1980 to 1985, he was a photographer at the Prague Theatre Institute.

His brother Leo was a puppeteer.

Oral history of the Czech theatre

Projekt, který vznikl v roce 2015, si klade za cíl zachytit vzpomínkové vyprávění významných osobností českého divadla, a to především formou audio záznamu (obvykle v délce čtyř hodin), ve většině případů je pořízen i kratší videozáznam (v délce 10–20 min). Dále je vyhotoven protokol rozhovoru, který rekapituluje v 15–20 minutových intervalech probíraná témata a osobnosti. K dispozici jsou také digitalizované fotografie či dokumenty osobní povahy, které pamětník poskytl.

Všechny materiály jsou určeny k místnímu studiu registrovaným badatelům ve studovnách IDU.

Modul Orální historie v rámci on-line Virtuální studovny poskytuje seznam narátorů se stručnými medailony a protokoly rozhovorů. Kompletní nahrávka včetně všech doplňujících materiálů je určena výhradně k místnímu studiu registrovaným badatelům v Informačně-dokumentačním oddělení IDU. V případě zájmu kontaktujte Lucii Čepcovou: lucie.cepcova(at)divadlo.cz.

Fond nyní obsahuje 76 záznamů.

Person list

Other links
 
Partners