Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Oral history of Czech theatre
 
 

Dražďáková Jana

activities Interview
Director/Principal (* 1940/1/10 Praha)

From a young age, Jana Dražďáková enjoyed performing in amateur theatre – she wanted to become an actress but was not admitted to the Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague. In 1959, she started working as a secretary at the newly established East Bohemian Puppet Theatre (Drak) in Hradec Králové. She was soon promoted to the position of secretary of operations, and in 1990, she became the theatre’s director, a position she held until the end of 2010.

Her aunt was the actress Jarmila Cmíralová (1930-2007). Her first husband was the actor and theatre director Vladislav Dražďák (1926-1996).

Oral history of the Czech theatre

Projekt, který vznikl v roce 2015, si klade za cíl zachytit vzpomínkové vyprávění významných osobností českého divadla, a to především formou audio záznamu (obvykle v délce čtyř hodin), ve většině případů je pořízen i kratší videozáznam (v délce 10–20 min). Dále je vyhotoven protokol rozhovoru, který rekapituluje v 15–20 minutových intervalech probíraná témata a osobnosti. K dispozici jsou také digitalizované fotografie či dokumenty osobní povahy, které pamětník poskytl.

Všechny materiály jsou určeny k místnímu studiu registrovaným badatelům ve studovnách IDU.

Modul Orální historie v rámci on-line Virtuální studovny poskytuje seznam narátorů se stručnými medailony a protokoly rozhovorů. Kompletní nahrávka včetně všech doplňujících materiálů je určena výhradně k místnímu studiu registrovaným badatelům v Informačně-dokumentačním oddělení IDU. V případě zájmu kontaktujte Lucii Čepcovou: lucie.cepcova(at)divadlo.cz.

Fond nyní obsahuje 76 záznamů.

Person list

Other links
 
Partners