Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Oral history of Czech theatre
 
 

Albertová Helena

activities Interview
Playwright/Dramatist; Director/Principal; Exhibition Curator (* 1941/9/1 Praha)

Helena Albertová graduated from the Secondary Technical School of Interior Design. She worked in the Youth (Mládí) Drama Ensemble as a director’s assistant, designer, and actress. Starting in 1961, she was a stage technician at the West Bohemian Theatre in Klatovy. After moving to Prague, she worked as an upholsterer at the Vinohrady Theatre, and in 1965, she began studying philosophy and sociology at Charles University. After graduating, she worked at Krátký Film, among others. In 1975, she began working in the scenography department of the Theatre Institute, where she was involved in many editions of the Prague Quadrennial, and from 1990 to 1995, she held the position of director. She has written many specialist publications on scenography and has curated many exhibitions both in the Czech Republic and abroad. She has written numerous theatre and radio plays.

Her husband was actor and playwright Pavel Landovský (1936–2014).

Oral history of the Czech theatre

Projekt, který vznikl v roce 2015, si klade za cíl zachytit vzpomínkové vyprávění významných osobností českého divadla, a to především formou audio záznamu (obvykle v délce čtyř hodin), ve většině případů je pořízen i kratší videozáznam (v délce 10–20 min). Dále je vyhotoven protokol rozhovoru, který rekapituluje v 15–20 minutových intervalech probíraná témata a osobnosti. K dispozici jsou také digitalizované fotografie či dokumenty osobní povahy, které pamětník poskytl.

Všechny materiály jsou určeny k místnímu studiu registrovaným badatelům ve studovnách IDU.

Modul Orální historie v rámci on-line Virtuální studovny poskytuje seznam narátorů se stručnými medailony a protokoly rozhovorů. Kompletní nahrávka včetně všech doplňujících materiálů je určena výhradně k místnímu studiu registrovaným badatelům v Informačně-dokumentačním oddělení IDU. V případě zájmu kontaktujte Lucii Čepcovou: lucie.cepcova(at)divadlo.cz.

Fond nyní obsahuje 75 záznamů.

Person list

Other links
 
Partners