Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Oral history of Czech theatre
 
 

Šulc Bohuslav

activities Interview
Puppeteer; Stage Director (* 1936/9/5 Mladá Boleslav)

At age 17, after completing a two-year program of economics, Šulc became a student (and later, business partner) of Josef Skupa at the Spejbl and Hurvínek Theatre. He took over the task of controlling the Hurvínek character from Mrs. Jiřina Skupová, eventually mastering the art of puppeteering and enriching the character with many new comic gags. He also created several cabaret performances, for instance about Marcel Marceau or Louis Armstrong.

Oral history of the Czech theatre

Projekt, který vznikl v roce 2015, si klade za cíl zachytit vzpomínkové vyprávění významných osobností českého divadla, a to především formou audio záznamu (obvykle v délce čtyř hodin), ve většině případů je pořízen i kratší videozáznam (v délce 10–20 min). Dále je vyhotoven protokol rozhovoru, který rekapituluje v 15–20 minutových intervalech probíraná témata a osobnosti. K dispozici jsou také digitalizované fotografie či dokumenty osobní povahy, které pamětník poskytl.

Všechny materiály jsou určeny k místnímu studiu registrovaným badatelům ve studovnách IDU.

Modul Orální historie v rámci on-line Virtuální studovny poskytuje seznam narátorů se stručnými medailony a protokoly rozhovorů. Kompletní nahrávka včetně všech doplňujících materiálů je určena výhradně k místnímu studiu registrovaným badatelům v Informačně-dokumentačním oddělení IDU. V případě zájmu kontaktujte Lucii Čepcovou: lucie.cepcova(at)divadlo.cz.

Fond nyní obsahuje 75 záznamů.

Person list

Other links
 
Partners