Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Oral history of Czech theatre
 
 

Říhová Lya

activities Interview
Theatrologist (* 1928/2/26 Praha, † 2017/11/23 Praha)

Říhová originally studied musicology at Charles University’s Faculty of Arts, but she soon switched to theatre sciences, which she completed along with art history. After graduation, she worked as an editor at the Orbis publishing house in Prague. In 1956-86, she worked at the Office for the Study of Czech Theatre – a division of the Institute for Czech Literature at the Czechoslovak Academy of Sciences in Prague – as head of the working group for the Dictionary of Czech and Slovak Theatre. Later, she was a member of the editorial team of the Dictionary of National Theatre Artists and also worked as the office’s secretary.

She was also a member of the executive committee of IFTR (the International Federation for Theatre Research) and a member of the steering committee of the International Institute for Theatre Studies in Venice.

Oral history of the Czech theatre

Projekt, který vznikl v roce 2015, si klade za cíl zachytit vzpomínkové vyprávění významných osobností českého divadla, a to především formou audio záznamu (obvykle v délce čtyř hodin), ve většině případů je pořízen i kratší videozáznam (v délce 10–20 min). Dále je vyhotoven protokol rozhovoru, který rekapituluje v 15–20 minutových intervalech probíraná témata a osobnosti. K dispozici jsou také digitalizované fotografie či dokumenty osobní povahy, které pamětník poskytl.

Všechny materiály jsou určeny k místnímu studiu registrovaným badatelům ve studovnách IDU.

Modul Orální historie v rámci on-line Virtuální studovny poskytuje seznam narátorů se stručnými medailony a protokoly rozhovorů. Kompletní nahrávka včetně všech doplňujících materiálů je určena výhradně k místnímu studiu registrovaným badatelům v Informačně-dokumentačním oddělení IDU. V případě zájmu kontaktujte Lucii Čepcovou: lucie.cepcova(at)divadlo.cz.

Fond nyní obsahuje 76 záznamů.

Person list

Other links
 
Partners