Virtuální studovna
Databáze a online služby
Divadelního ústavu
Scénografie
 
 
Příjmení scénografa 
Jméno 
Inscenací 
Návrhů 
  
 
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
 
ExpandAdámekJiří44 
ExpandAdamyJitka26 
ExpandAlešMikoláš14 
ExpandAntošIvan22 
ExpandAnýžováHelena67738 
ExpandAsmusováKateřina12 
ExpandAuerswaldováLucie22 
ExpandAugerCarolina11 
Expandautor neznámý 704818 
ExpandBabrajAlexander1825 
ExpandBalejováAlena725 
ExpandBartákBedřich1222409 
ExpandBartoňováMichaela12 
ExpandBauerZdeněk89 
ExpandBednářJan44 
ExpandBendaJosef55 
ExpandBendováMarie319 
ExpandBenešVladimír11 
ExpandBerkaTomáš1225 
ExpandBernard 66 
ExpandBezákováHelena41226 
ExpandBílekPavel11 
ExpandBoguslavskaXenie17 
ExpandBohušRastislav27 
ExpandBorákPavel11 
ExpandBornAdolf44 
ExpandBoškaJindřich1620 
ExpandBoudaCyril11 
ExpandBrabecPavel44 
ExpandBrádkováIvana10178 
   816051308 
Page 1 of 18 (529 items)Prev[1]234567161718NextAll
Logo norského grantu

Zpracování databáze fotografií je podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu.

v
Scénogr. 
Název inscenace 
Divadlo, soubor 
Rok 
Scénograf 
Specifikace 
Vaše schránka je prázdná. Vybrané výsledky hledání si můžete uložit do schránky pomocí tlačítka "Vlož do schránky" na záložce "Vyhledávání".
Zobraz vybrané, počet:
Export
v
Vyjmi ze schránky
strana
z 0 (0 položek)

Modul Scénografie

Modul Scénografie propojuje databáze Oddělení sbírek a archivu a Dokumentace. Vedle sbírkových předmětů – originálů scénických a kostýmních návrhů, maket, skic aj. nacházejících se v IDU (sbírka je systematicky budována od roku 2006, kdy byla rovněž zaevidována v CES MK), obsahuje tento modul také reprodukce scénografických artefaktů, jež byly pořizovány v rámci dokumentování aktivit jednotlivých scénografů, ale i scénografických výstav a během přehlídek Pražského Quadriennale. Na rozdíl od modulu Inscenace jsou zde obsaženy i některé dokumenty k inscenacím zahraničním, k českým inscenacím před rokem 1945 nebo k inscenacím, které nikdy nebyly realizovány (podrobnosti k nim jsou ovšem pouze v té míře, jaké k těmto inscenacím existují v IDU podklady).

Vedle základních údajů o konkrétní inscenaci je klíčovým údajem především jméno autora scénografického díla a charakteristika předmětu (kostýmní návrh, scénický návrh, návrh loutky, maketa, skica ad.). Scénografické artefakty v sobě současně spojují hodnotu divadelní a výtvarnou.

Digitalizace jednotlivých předmětů a rozšiřování databáze o nové záznamy (především na základě akviziční činnost na základě rozhodnutí Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost) probíhá průběžně. Digitalizace fondu scénografické dokumentace byla financována grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu

V databázi scénografie je k dispozici 51 438 záznamů (4 537 sbírkových předmětů, 46 901 návrhů z dokumentačního fondu).


Norway grants

Vyhledávání v modulu Scénografie je možné podle:

 1. Názvu inscenace, Divadla, jména scénografa či Specifikace.
 2. Seznamu scénografů, obsahující abecední seznam všech scénických, kostýmních a loutkářských výtvarníků.

Obecně platí, že ve fulltextovém hledání, v hledání názvů inscenací a her i ve filtraci mezivýsledků (např. název divadla, jméno autora) diakritika nerozhoduje. Pro filtraci mezivýsledků (pole s rozbalovacím menu) se požadavek vpisuje do nabídnutého pole, výběr je možno potvrdit buď přímo kliknutím nebo zaškrtnutím a potvrzením OK.

Pohyb po nabídnutém mezivýsledku umožňuje kromě myši též navigace klávesami:

 • Left / Right (šipky) = posun na předchozí / další řádek,
 • Insert = výběr řádky + přesun na další řádek,
 • PageDown / PageUp = posun na předchozí / další stránku,
 • Home / End = přesun na první řádek první / poslední stránky.

Vztah mezi jednotlivými řádky je a zároveň, vztah mezi údaji na jediném řádku je nebo. Vybrané záznamy jsou řazeny sestupně podle data premiéry - přeřazení (sestupné i vzestupné) je možné kliknutím na záhlaví kteréhokoli sloupce.

Zatržením několika/všech inscenací (Volby hromadného zaškrtnutí řádků - vlevo nahoře) a upřesněním šablony zobrazení (Vypisovat – vlevo dole) je možno vytvořit hromadný výpis detailů (Zobraz vybrané). Opis základních údajů celého výběru/zatržených inscenací je možné exportovat (Export) jako tabulku do excelu nebo jiných formátů.

Označené záznamy je možné vložit do schránky, kde zůstanou uloženy i při dalším otevření databáze ze stejného počítače. Schránka umožňuje hromadný výpis i export záznamů z několika výběrů. Při vložení velkého počtu záznamů je dobré před dalším vkládáním schránku vyprázdnit (Vyjmi ze schránky).

1) Vyhledávání podle údajů o inscenaci

 • Podle části názvu inscenace (např. král).
 • Podle části názvu divadla – filtraci mezivýsledku je možné provádět zapsáním jakéhokoli slova z názvu divadla, po označení budou vybrány záznamy pro všechny varianty názvu z historie divadla, pro konkrétní variantu doplňte časovým vymezením uvedeným zkráceně v názvu divadla (Divadelní společnost Petra Bezruče Ostrava od 97). Pokud bylo divadlo po dobu své existence též součástí jiné instituce, je nutné zadat ve výběru současně i tuto variantu, v nabídce divadel je vyznačeno "jako součást jiné instituce" – např. Činohra Petra Bezruče (jako součást jiné instituce), Činoherní klub (jako součást jiné instituce).

  Křestní jména v názvu divadla jsou krácena bez mezery za tečkou (Divadlo J.K.Tyla).

 • Podle části názvu zahraničního divadla (společná nabídka s českými divadly v řádku Divadlo) – budou vybrány záznamy pouze pro tuto variantu názvu, historický kontext není zohledněn. Pokud existuje obvyklý český tvar názvu města-sídla divadla, je mu dána přednost (Paříž nikoli Paris).
 • Podle data premiéry (zcela vpravo) – je třeba zadat celé datum v podobě 1.1.2012.
 • Podle jména scénografa, respektive scénického, kostýmního, loutkářského výtvarníka či např. autora plakátu. Výběr osobnosti je možné zadávat pouze od začátku příjmení – pro urychlení je výhodné zapsat celé jméno (ve tvaru Čapek, Josef). Je však možné zadat jen začáteční část příjmení.
 • podle specifikace předmětu vepsáním celé specifikace předmětu (kostýmní návrh, scénický návrh aj.) či kódu (KO, SN, KN, SM aj.) do příslušného sloupce nabídnuté tabulky.
 • Podle typu záznamu (vpravo) zaškrtnutím ,,Sbírka'' vyhledá pouze scénografické artefakty zařazené ve sbírce (originály se nacházejí v IDU), zaškrtnutím ,,Dokumentace'' vyhledá pouze reprodukce artefaktů zařazených ve fondu Scénografické dokumentace. V případě nezaškrtnutí žádného či naopak po zaškrtnutí obou políček se zobrazí veškeré dostupné záznamy.
 • Spojením několika položek.

2) Vyhledávání podle Seznamu scénografů

 • Po vložení příjmení (a jména) scénografa (výběr osobnosti je možné zadávat pouze od začátku příjmení) a rozbalení tlačítkem + se zobrazí soupis inscenací řazený podle názvu inscenace.
 • Soupis inscenací je možné buď přetřídit kliknutím na záhlaví příslušného sloupce nebo dále zúžit zadáním názvu inscenace nebo názvu divadla (výběr je možné zadat jakoukoli částí názvů).

Kliknutím na název inscenace se zobrazí její detail.

Detail inscenace obsahuje záložky

 • Tvůrci a obsazení – obsahuje veškeré údaje o inscenaci, zcela dole Související odkazy s uvedením počtu fotografií, scénografických artefaktů, bibliografických odkazů či existence videozáznamu (jsou-li k dispozici).
 • Fotografie (jsou-li k dispozici) – zobrazí se fotografie, při kliknutí na fotografii se fotografie zobrazí ve větším rozlišení s identifikací inscenace, případným popisem osob a obsazení a autorem fotografie ve spodní části fotografie.
 • Scénografie – kliknutím na název Scénografie se zobrazí digitalizované návrhy, kliknutím na obrázek se návrh zobrazí ve větším rozlišení.
Další zdroje DÚ
 
Partneři