Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Events
 
 

Festival: Ženy ženám

1/1
From: 2020/2/28 To: 2020/4/3 Volume: 3 Bibliography Call #:
Venue: Brno

Contacts: Divadlo Bolka Polívky, Jakubské nám. 5, 602 00 Brno, tel: 542 214 692 / mobil: 775 505 521, email: adamik@bolek.cz, https://www.divadlobolkapolivky.cz

Organizer: Divadlo Bolka Polívky Brno
Divadelní část programu:
2020/3/5, Venue: Divadlo Bolka Polívky Brno
Theatre: Divadlo Studio Dva Praha
Stage Director: Petr Slavík
2020/3/6, Venue: Divadlo Bolka Polívky Brno
Theatre: Divadlo Ungelt Praha
Stage Director: Zdeněk Dušek
2020/3/10, Venue: Divadlo Bolka Polívky Brno
Theatre: StageArtCz Brno
Stage Director: Petr Halberstadt
2020/3/11, Venue: Divadlo Bolka Polívky Brno
Theatre: Divadlo Bolka Polívky Brno
Stage Director: Petr Halberstadt
Znovu 17.3.2020.
2020/3/13, Venue: Kongresový sál CED Brno - freskový sál
Theatre: Divadlo MALÉhRY Brno
2020/3/16, Venue: Divadlo Bolka Polívky Brno
Theatre: Divadlo MALÉhRY Brno
2020/3/28, Venue: Divadlo Bolka Polívky Brno
Theatre: Filmová a divadelní agentura - FDA
Stage Director: Petr Svojtka
Other links
 
Partners