Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Events
 
 

Festival: Struny dětem 2020 - NEREALIZOVÁNO

1/1
From: 2020/3/27 To: 2020/3/29 Call #:
Ke změně programu došlo z důvodu koronavirové epidemie.
Venue: Praha

Contacts: MHF Struny podzimu; Palackého 1/740;110 00 Praha 1, tel.: 224 946 508, e-mail: office@strunypodzimu.cz, http://strunydetem.cz

Organizer: MHF Struny podzimu, občanské sdružení
Divadelní část programu:
2020/3/27, Venue: Divadlo Minor Praha
Theatre: Divadlo Minor Praha
Stage Director: Jan Jirků
2020/3/29, Venue: Malá scéna (Minor Praha)
Příběhomat aneb Cesta mořem fantazie
Theatre: Storytelling Praha
Other links
 
Partners