Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Events
 
 

Festival: Autorská tvorba Nablízko

1/1
From: 2013/3/1 To: 2013/3/3 Volume: 7 Call #: 1967
Venue: Praha

Contacts: DAMU, Karlova 26, Praha 1

Organizer: Akademie múzických umění Praha, Divadelní fakulta
Dílny a scénická čtení.
2013/3/1, Venue: Divadlo Inspirace Praha
Dialogické jednání
dílna
Dílnu vede: Ivan Vyskočil
2013/3/1, Venue: Divadlo Inspirace Praha
Body Voice
dílna
Dílnu vede: Jan Skovajsa
2013/3/1, Venue: Divadlo Inspirace Praha
Feldenkrais pro performery
dílna
Dílnu vede: Jan Skovajsa
Venue: Divadlo Inspirace Praha
Olga Cieslarová: Sametové posvícení
satirický průvod
2013/3/1, Venue: Divadlo Inspirace Praha
Markéta Machková: Legáta a Perpetua: Chat života
absolventská práce
2013/3/1, Venue: Divadlo Inspirace Praha
2013/3/2, Venue: Divadlo Inspirace Praha
Přednes
dílna
Dílnu vede: Ada Fryntová
2013/3/2, Venue: AMU - DAMU Praha učebna 317
Muzikodrom
dílna
2013/3/2, Venue: Centrum Avalon
Šest myslitelských klobouků
dílna
Dílnu vede: Milena Fridmanová
2013/3/2, Venue: Divadlo Inspirace Praha
Dílna autorského čtení
Dílnu vede: Michal Čunderle
dílna
2013/3/2, Venue: Divadlo Inspirace Praha
absolventská práce
2013/3/2, Venue: Divadlo Inspirace Praha
Koncert skupiny Kapitola 22
koncert
2013/3/3, Venue: AMU - DAMU Praha učebna 317
Dílna improvizace
dílna
2013/3/3, Venue: AMU - DAMU Praha učebna 317
Divadelně antropologická dílna
dílna
Dílnu vede: Jana Pilátová
2013/3/3, Venue: Divadlo Inspirace Praha
Autorské pokoušení
autorské prezentace
2013/3/3, Venue: Divadlo Inspirace Praha
Buchty a jejich křivky
autorský projekt absolventů KATaP DAMU
2013/3/3, Venue: Divadlo Inspirace Praha
NuEva a Jam Band
koncert
Other links
 
Partners