Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Events
 
 

Festival: Autorská tvorba Nablízko

1/1
From: 2009/1/20 To: 2009/1/22 Volume: 3 Call #: 1967
Venue: Praha
Organizer: Akademie múzických umění Praha, Divadelní fakulta, - KATaP
Přehlídka otevřených dílen, autorských pokusů a představení studentů a pedagog Katedry autorské tvorby a pedagogiky DAMU.
Dílny vedou: Přemysl Rut
Venue: Divadlo Inspirace Praha
Other links
 
Partners