Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Events
 
 

Award: Ceny udělené prezidentem České republiky

1/1
From: 2007/10/28 To: 2007/10/28 Call #:
Venue: Pražský hrad - Vladislavský sál
Medaile za zásluhy: Jiří Horčička (in memoriam)
Other links
 
Partners