Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Kamenný host aneb Prostopášník

1/1
Theatre: Městské divadlo Brno
Stage: Městské divadlo Brno
Opening:
6. 9. 2003 1st premiere (2nd premiere 7. 9. 2003)
Call #: K 27 245 P (ID=9776)
Genre: Opera

Authors

Composer:Vincenzo Righini; Libretto:Nunzato Porta; Translation:Stella Pavlovská; Adaptation:Hana Burešová; Adaptation:Štěpán Otčenášek

Producers

Stage Director:Hana Burešová (j.h.); Dramaturge:Štěpán Otčenášek (j.h.); Set Designer:Karel Glogr (j.h.); Costume Designer:Samiha Malehová (j.h.); Conductor:Dan Kalousek (j.h.); Musical Adaptation:Karel Cón; Musical Preparation:Karel Cón; Motion Cooperation:Jana Vašáková (j.h.); Motion Cooperation:Jiří Reidinger (j.h.); Assistant Director:Jiří Záviš

Cast

Don Giovanni T.,neapol.kavalír:Igor Ondříček; Arlecchino, sluha Dona Giovan.:Viktor Skála; Don Alfonso, min.kastil.krále:Jan Apolenář (alternation); Jan Mazák (alternation); Komtur Di Loioa v Kastilii:Ladislav Kolář; Donna Anna, dcera Komturova:Alena Antalová; Dona Isabella,dcera Vév.z Alt.:Irena Konvalinová; Elisa, rybářka:Ivana Vaňková (alternation); Zuzana Kyseľová (alternation); Ombrino, rybář:Alan Novotný; Corallina, hostinská:Helena Dvořáková; Tiburzio, sklepník z hostince:Alan Novotný; Lisetta, komorná Donny Anny:Pavla Ptáčková; Divadelní personál:Michal Nevěčný
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; printed material; clippings
Video Record: 3315
Number of photographs: 5 →
Photographer:
 
Logo of The Norway grants

Photobase completation and maintanance was supported by Norway grants by the Norwegian Financial Mechanism.

Other links
 
Partners