Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

O umučení a slavném vzkříšení Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista

1/1
Theatre: Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Stage: Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Opening:
14. 4. 1990 Premiere
Call #: K 19 580 P (ID=9468)
Genre: Drama
Note:
Dcery sionské - sbor učitelek LŠU, Vojáci - členové jev.techniky

Authors

Playwright/Dramatist:Jan Kopecký

Producers

Stage Director:Igor Stránský; Set Designer:Jiří Pitr; Costume Designer:Ilda Pitrová (j.h.); Music:Jiří Pavlica (j.h.); Choregrapher:Jiří Ouřada (j.h.); Chorus Master:Karel Dýnka (j.h.); Dramaturge:Jiří Miškovský

Cast

Opovědník:Božek Tomíček; Smrt:Anna Slezáková-Miková; Čert Demon:Jiří Postránecký; Anjel Gabriel:Ivana Nováčková; Adam:Jaroslav Ešler; Eva:Monika Horká; Persona Ježíš:Ivo Píža; Marija:Světlana Sedláčková; Jan Křtitel:Robert Bellan; Jidáš:Ladislav Kolář; Petr:Jiří Pospíchal; Jan:Jan Karásek; Jakub:Pavel Štěrba (j.h.); Samaritánka:Anna Stejskalová; Marija Majdaléna:Zora Kratochvílová; Marta:Monika Horká; Lazar:Vladimír Salčák; Čert Antipol:Pavel Štěrba (j.h.); Žid Hyrkán:Robert Bellan; Žid Rezidendarus:Jaroslav Ešler; Kajifáš:Jaroslav Kyncl; Annáš:Ivan Vacke; Služebník Kajifášův:Božek Tomíček; Potentátor:Jiří Zach; Žena cizoložná:Miroslava Kolářová; Kat Herinus:Otto Ondra; Hejkman:Petr Žurman; Ponocný:Božek Tomíček; Pilát:Lubomír Vraspír; Služebník Pilátův:Božek Tomíček; 1.kat:Jan Karásek; 2.kat:Jiří Pospíchal; Sedlák Šimon:Božek Tomíček; Veronika:Yvona Jelénková; Jismas:Vladimír Salčák; Dismas:Pavel Štěrba (j.h.); Josef z Arimatie:Jiří Zach; Nikodém:Božek Tomíček; Abrahám:Jiří Zach; Izák:Jaroslav Kyncl; Jakub / otec /:Otto Ondra; Izajijáš:Vladimír Salčák; David:Robert Bellan; Job:Jiří Pospíchal; Marija Jakubovna:Milada Kuncová; Marija Salome:Miroslava Kolářová; Kupec:Jaroslav Ešler; 1.peklo:Jiří Pospíchal; 2.peklo:Jan Karásek; 3.peklo:Robert Bellan; 4.peklo:Vladimír Salčák; 5.peklo:Jaroslav Ešler; 6.peklo:Pavel Štěrba (j.h.); 1.anjel:Monika Horká; 2.anjel:Yvona Jelénková; Šimon:Vladimír Salčák
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): other material; programme; printed material; clippings
Number of photographs: 5 →
Photographer:
 
Logo of The Norway grants

Photobase completation and maintanance was supported by Norway grants by the Norwegian Financial Mechanism.

Other links
 
Partners