Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Juanova pomsta

1/1
Theatre: Ústřední divadlo československé armády Praha
Ensemble: zájezdový soubor DČA
Opening:
12. 6. 1957 1st premiere
Call #: K 4 523 P (ID=928)
Genre: Drama
Note:
zájezdový soubor, premiéra v kině Kyjev

Authors

Playwright/Dramatist:John Fletcher; Translation:František Hrdlička; Adaptation:František Hrdlička

Producers

Stage Director:Bedřich Vrbský (j.h.); Assistant Director:Eva Hallerová; Set Designer:Luboš Vidlák; Costume Designer:Ada Švecová

Cast

Farář:Jiří Chmelař; kostelník:Steva Maršálek; Bartolus:Jiří Těšík; Don Henrique:Miroslav Mareš; Jacinta:Miluše Janská; Leandro:Otakar Žebrák; Juan:Antonín Beba; Violanta:Zdena Balounová
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; clippings
Other links
 
Partners