Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

České pašijové hry

1/1
Theatre: Slezské divadlo Opava
Ensemble: činohra Opava
Stage: Slezské divadlo Opava
Opening:
17. 3. 1991 Premiere
Call #: K 20 049 P (ID=8111)
Genre: Drama
Note:
Děti - Tomáš Trupar, Vít Halama, Darinka Migašová, Děvčátko - Milena Halamová

Authors

Playwright/Dramatist:Jan Port; Playwright/Dramatist:Bohuš Stejskal; Adaptation:Karel Brynda

Producers

Stage Director:Karel Brynda (j.h.); Set Design:Eva Milichovská (j.h.); Music:Ladislav Matějka (j.h.); Dramaturge:Ivana Přibylová

Cast

Matka Ježíšova:Zdislava Bohuslavová; 1.žena,Marie Jakubova:Karla Pyšková; Anděl,Děvečka:Jana Ryšánková; Marta,Veronika,3.žena:Marie Vysoká; Cizoložnice,2.žena,Marie Salo-:Hana Vaňková; me:; Marie Magdalena:Jana Vojtková; Ježíš:Petr Houska; Lazar,1.voják,Mastičkář Seve-:Petr Hofmann; rin:; Centurio,3.voják,Tomáš:Vladan Grygar; Kaifáš:Stanislav Holub; Anáš,Lukáš:Emanuel Křenek; Jidáš:Josef Navrátil; Adam,Jan Evangelista:Petr Prunner; 1.žid,Malchos,2.voják:Alexandr Postler ml.; Satan,Herodes:Jindřich Suchopár; Prolog,Jan Křtitel,Petr:František Štěpán; 2.žid,Velitel žoldáků:Jaroslav Podbiera (alternation); Richard Kahánek (alternation); Pilát,Kleofáš:Jaroslav Vopálka; Šimon Cyrenský:Miroslav Neborowský; Děti: (dětská role); Děvčátko: (dětská role)
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; printed material; clippings
Number of photographs: 5 →
Photographer:
 
Logo of The Norway grants

Photobase completation and maintanance was supported by Norway grants by the Norwegian Financial Mechanism.

Other links
 
Partners