Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Já, truchlivý bůh

1/1
Theatre: Zemské divadlo Brno
Ensemble: činohra SD/ZD/ND Brno
Stage: Divadélko Na hradbách Brno
Opening:
23. 4. 1991 Premiere
Call #: K 20 164 P (ID=8044)
Genre: Literary theatre
Note:
setkání s dílem Milana Kundery, s úryvky z jeho esejů, románu Nesnesitelná lehkost bytí, hry Jakub a jeho pán, knihy Umění románu a dalších děl.
uvedeno v rámci cyklu Čtení z nečteného

Producers

Script:Viktor Kudělka; Author of Book:Milan Kundera; Stage Director:Zdeněk Kaloč

Cast

Účinkují:Ladislav Lakomý; Leopold Franc; Jiří Dvořák; Jan Zvoník; Magdaléna Kirchnerová; Zdeněk Junák
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; printed material
Other links
 
Partners