Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Podobenství Dona Quijota

1/1
Theatre: Divadlo Ta Fantastika Praha
Stage: Divadlo Ta Fantastika Praha
Opening:
29. 5. 1996 1st stage production
Call #: A 1 809 (ID=694)
Genre: Black light theatre
Note:
Představení v níž se technika Ta Fantastiky mísí s černým divadlem, vizuálními efekty, projekcí, světelnými efekty, hudbou a tancem.
Kromě původní hudby Miroslava Kořínka představení využívá i citací např. z Petra Iljiče Čajkovského, Johanna Strausse, z magnetofonového záznamu hudba Umberta Giordana v podání Marie Callasové.
Other links
 
Partners