Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Perly panny Serafinky

1/1
Theatre: Krušnohorské divadlo Teplice
Stage: Krušnohorské divadlo Teplice
Opening:
18. 10. 1991 Premiere
Call #: K 20 951 P (ID=6822)
Genre: Operette

Authors

Composer:Rudolf Piskáček; Libretto:Jiří Balda; Libretto:Emanuel Brožík

Producers

Stage Director:Miroslav Doutlík (j.h.); Assistant Director:Hana Límanová; Conductor:Karel Mládek; Set Design:Jan Sedláček (j.h.); Chorus Master:Milan Dlouhý (j.h.); Co-répétiteur:Luděk Trsek; Choregrapher:Josef Starosta; Co-répétiteur:Vojtěch Josífek

Cast

Martin Škarohlíd:Karel Šíp st. (alternation); Jiří Koutný (alternation); Toníček:Květoslav Matějka (alternation); Zdeněk Sedláček (alternation); Paní Záleská:Lea Čiháková; Panna Serafinka:Venuše Dvořáková (alternation); Libuše Zíková (alternation); Stanislava Čiháková (alternation); Průcha:Jaroslav Mrázek (alternation); Josef Oplt (alternation); Kvapil:Martin Táborský; Blažej:František Dvořák; Obrtlík:Karel Hak; Kokeles:Miloš Švarc; Ruth:Šárka Cinkeová; Baruška:Libuše Staňková; Dráb:Milan Petrovský; Vyvolávač:Luděk Trsek; Kramáři,venkovský lid...:
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; printed material; clippings
Other links
 
Partners