Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Spektákly

1/1
Theatre: AMU DAMU DISK - Divadelní studio Praha
Stage: DISK Praha
Opening:
1. 3. 1999
Call #: (ID=6175)
Genre: Drama
Note:
Původně klauzury AMU Katedra alternativ. a loutkového divadla DAMU - viz

V rodině

1/2

Authors

Playwright/Dramatist:Jacques Prévert

Roura k rouře pasuje

2/2

Authors

Playwright/Dramatist:Jacques Prévert
Other links
 
Partners