Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Program pro sezónu 2000

1/1
Theatre: Český soubor písní a tanců
Opening:
20. 4. 2000 Premiere
Call #: A 2 351 P (ID=6133)
Genre: Ballet
Note:
scéna: Sál Dlabačov Praha

Producers

Music:Milan Puklický; Music:Zdeněk Bláha; Music:Jiří Janoušek; Music:Jan Dumek; Music:František Jančík; Music:Jaromír Dadák; Music:Jiří Linha; Music:Vladimír Jelínek; Music:Štefan Čikoš; Choregrapher:Jiří Janoušek; Choregrapher:Libuše Hynková; Choregrapher:Jan Wiesner; Choregrapher:Martin Pacek; Choregrapher:Jiří Hrabal; Choregrapher:Věra Svobodová; Choregrapher:Jan Novenko; Choregrapher:Inka Vostřezová; Choregrapher:Alexandr Vrábel

Cast

Účinkují členové Českého:; souboru písní a tanců:; pod vedením:Eva Velínská
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; programme 2; printed material
Other links
 
Partners