Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Oddací list

1/1
Theatre: Městská divadla pražská Praha
Ensemble: Divadlo Rokoko Praha od 95 do 2006
Stage: Rokoko Praha
Opening:
18. 10. 1999 Premiere
Call #: K 25 066 P (ID=5459)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Ephraim Kishon; Translation:Eva Marie Kavanová; Translation:Jakub Markovič

Producers

Stage Director:Ondřej Zajíc; Set Design:Adam Pitra; Music:David Pečírka; Music:Filip Nebřenský; Dramaturge:Jiří Trnka

Cast

Daniel Ben Cur:Jan Vlasák; Chedva, jeho žena:Taťjana Medvecká; Ajala, jejich dcera:Marika Procházková; Robert, její snoubenec:Marcel Rošetzký; Uri, člen kibucu Ejnot:Petr Kubes; Jaffa, sousedka, vdova:Radka Fidlerová
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; programme 2; programme 3; printed material; printed material 2; clippings
Number of photographs: 2 →
Photographer:
    
Logo of The Norway grants

Photobase completation and maintanance was supported by Norway grants by the Norwegian Financial Mechanism.

Other links
 
Partners