Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Cesty ke studánce

1/1
Theatre: Viola Praha
Stage: Viola Praha
Opening:
18. 11. 1977 see note
Call #: (ID=53044)
Genre: Literary theatre
Note:
Uváděno v rámci pravidelného cyklu s názvem Textfórum.
Plněno dle "Čtení o Viole".
Other links
 
Partners