Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Představuje se Studio Viola

1/1
Theatre: Viola Praha
Stage: Viola Praha
Opening:
20. 5. 1977 see note
Call #: (ID=52992)
Genre: Literary theatre
Note:
6. pořad interpretačního cyklu Přicházejí.
Plněno dle "Čtení o Viole".
Other links
 
Partners