Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Kruh nikoli v kruhu

1/1
Theatre: Viola Praha
Stage: Viola Praha
Opening:
25. 3. 1977 see note
Call #: (ID=52954)
Genre: Literary theatre
Note:
Deset mladých básníků z tvůrčí dílny nakladatelství Kruh v Hradci Králové (B. Albrechtová, J. Holoubek, D. Hošková, L. Huml, L. Chytilová, P. Kovář, F. Mareš, J. Šplíchal, B. Ulybin, L. Zelený)
Uvedeno v rámci pravidelného pořadu Večery současné tvorby.
Plněno dle "Čtení o Viole".
Other links
 
Partners