Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

V zemi něco hučí

1/1
Theatre: Viola Praha
Stage: Viola Praha
Opening:
23. 2. 1973 see note
Call #: (ID=52648)
Genre: Literary theatre
Note:
Uvedeno v rámci pravidelného pořadu Textfórum.
Plněno dle "Čtení o Viole".
Pořad z veršů dělnických básníků (Jan Opolský, Antonín Macek, Jiří Hůlka, Jan Noha a další)
Other links
 
Partners