Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Panta rei aneb Dějiny národa českého v kostce, Výběrčí

1/1
Theatre: Mahenovo nedivadlo Husa na provázku Brno
Stage: Procházkova síň Domu umění Brno
Opening:
15. 3. 1968 1st stage production
Call #: (ID=52306)
Genre: Drama
Note:
Panta rei: výbor z povídek Záhadná věž v B., doplňující texty: zasloužilý učitel Alois Sosík (Dějepis pro sedmý postupný ročník základních devitiletých škol), Mist Jan Hus (Úryvky z kázání a dopisů), Jan Žižka z Trocnova (Výzvy do pole a Vojenský řád), anonymové (Písně doby předhusitské a husitské), Karel Havlíček Borovský (Epigramy).
Podrobnosti k inscenacím nejnověji viz kniha "Vykročila husa a vzala člověka na procházku, pojď!", vydala JAMU Brno, 2010, sign. v knihovně DÚ MA 7854a

Producers

Stage Director:Zdeněk Pospíšil; Set Design:Zdenka Kalabisová; Music:Maxmilián Wittmann; Dramaturge:Bořivoj Srba

Panta rei

1/2

Authors

Playwright/Dramatist:Milan Uhde; Composite Author:Zdeněk Pospíšil

Cast

Jan Hus:František Hromada; Petr z Mladenovic, Kněz:Vladimír Krátký; Jan Žižka:Zdeněk Mucha; Petr Kůžkař:Pavel Leicman; Nevěsta:Daniela Bakerová; K. H. Borovský, Průvodce:René Přibil; Schmerling:Jaroslav Someš; Sekretářka:Míla Kudličková; Žákyně 7. třídy ZDŠ v B.:Míša Svatošová; Pěvecké sdružení Bédy Folténa:Daniela Bakerová; Pěvecké sdružení Bédy Folténa:Eliška Havránková; Pěvecké sdružení Bédy Folténa:Jiří Čapka; Pěvecké sdružení Bédy Folténa:Milan Hák; Pěvecké sdružení Bédy Folténa:Jiří Matyáš; Pěvecké sdružení Bédy Folténa:Rudolf Stärz; Pěvecké sdružení Bédy Folténa:Petr Svárovský

Výběrčí

2/2

Authors

Playwright/Dramatist:Milan Uhde

Cast

I. výběrčí:Jiří Pecha; II. výběrčí:Míla Kudličková
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme 1; programme 2
Other links
 
Partners