Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Tartuffe

1/1
Theatre: Městské oblastní divadlo Karlovy Vary
Opening:
9. 1947 Premiere
Call #: (ID=51652)
Genre: Drama
Note:
Plněno na základě kartotéčního lístku

Authors

Playwright/Dramatist:Moliere

Producers

Stage Director:Tomáš Bok; Set Design:Jaroslav Šťastný
Other links
 
Partners