Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Slovanské nebe

1/1
Theatre: Městské divadlo Olomouc
Ensemble: činohra Olomouc
Stage: Velké divadlo Olomouc
Opening:
24. 4. 1948 Premiere
Call #: (ID=50801)
Genre: Drama

Producers

Stage Director:František Paul; Set Design:Eva Karelová; Music:Stanislav Vrbík

Cast

Perun:Oldřich Velen; Zlatá bába:Arna Pekárková; Veles:Jarmila Šmidová; Vesna:Jarmila Šmidová; Mořena:Zora Rozsypalová; Čech:Miloš Preininger; Meduna:Marta Kaiserová; Alka:Libuše Pospíšilová; Svarožík:Josef Koláček; Krak:Josef Lípa; Vrak:Jan Žáček; Domorád:Jaroslav Moučka; Vjatko:Věkoslav Krejzlík; Druhá sudička:Jarmila Novobilská; Budina:Karel Konečný; Durynk:Rudolf Beneš; Salička:Věra Janďourková
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Other links
 
Partners