Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Smích a písně Paříže

1/1
Theatre: Divadlo přesně neidentifikováno
Opening:
Premiere
Call #: K 33 964 P (ID=50794)
Genre: Drama
Note:
Ucelené divadelní pásmo ze starofrancouzských lidových písní a frašek.

Producers

Script:Jan Brandýs; Stage Director:Jan Brandýs; Musical Adaptation:Karel Mareš

Cast

klavír:Karel Mareš; Bakalář Gaston:František Hanus (alternation); Robert Vrchota (alternation); Jan Brandýs (alternation); Margueritte:Nataša Gollová (alternation); Běla Jurdová (alternation); Marcela Sedláčková (alternation); Francois:Karel Effa (alternation); Antonín Šůra (alternation); Jeanette:Marie Nováková (alternation); Zdeňka Sulanová (alternation); Pierre:Jan Brandýs (alternation); Vladimír Salač (alternation); Milan Jedlička (alternation)
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Other links
 
Partners