Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Román lásky a cti

1/1
Theatre: Divadlo přesně neidentifikováno
Opening:
Premiere
Call #: K 33 962 P (ID=50770)
Genre: Drama
Note:
Rukou připsaná infomrace na programu se pravděpodobně nezakládá na pravdě, informaci se nepodařilo ověřit v dostupné literatuře ani
v archivu MDP.

Authors

Playwright/Dramatist:Jindřich Honzl

Producers

Stage Director:Josef Bezdíček

Cast

Vypravěčka:Zdenka Procházková; Vypravěč:Bohumil Záhorský; Karolina Světlá:Marie Vášová (alternation); Sofie Podlipská:Vlasta Fabianová (alternation); Karolina Světlá:Vlasta Fabianová (alternation); Sofie Podlipská:Marie Vášová (alternation); Jan Neruda:Karel Höger
Other links
 
Partners